Nové kompetence Státní energetické inspekce podle novely zákona o hospodaření s energií

Nové kompetence Státní energetické inspekce podle novely zákona o hospodaření s energií
15.7.2015

Novela zákona o hospodaření energií, která vstoupila v platnost 1. července 2015, se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti a podporu energetických úspor.

 Novela zákona se dotkne jak velkých podnikatelů a energetických specialistů, tak i široké veřejnosti. Přináší zásadní změny v politice energetických úspor a skrze několik úlev z již nastavených povinností chce přispět k jejich pozitivnějšímu vnímání. Novela odráží některé nové povinnosti vyplývající z evropské legislativy.

Novela čerpá z evropské legislativy a mimo jiné přináší velkým podnikatelům povinnost zpracovat každé 4 roky energetický audit. Z hlediska EEV přináší novinky v oblasti energetických průkazů. Každá nová výstavba bude muset být schválena Státní energetickou inspekcí ve vztahu k požadavkům na energetickou náročnost.

Jednodušší a přehlednější informace o energetické náročnosti

Pozitivním faktorem novelizace má být zmenšení administrativní zétěže u průkazů energetické náročnosti. Novela několika změnami reaguje na problémy, které ukázala dvouletá praxe existence energetických průkazů. Úlevy od energetických průkazů budou na základě písemné dohody poskytnuty budovám vybudovaným před rokem 1947 v případě jejich prodeje či pronájmu a dále památkovým budovám či budovám nacházejících se v památkové rezervaci.

Naopak jistou vyšší administrativní zátěž přinese realitním kancelářím a dalším zprostředkovatelům, kteří při prodeji nemovitosti budou muset uveřejnit stupeň energetické náročnosti daného objektu. Pokud tak neučiní, nemovitosti budou označeny nálepkou nejvyšší energetické náročnosti (klasifikační třída G), čímž může být znevýhodněn jejich případný prodej.

Tvůrci zákonné novely uvádějí, že změny mají hlavně poukázat na možnosti efektivního nakládání s energií a nemají pouze podněcovat k nepopulárnímu šetření. Novela tak následuje trend a těsný tlak, který nastavila Evropská unie v oblasti spotřeby energií.