Nová výzva OPŽP zaměřená na úspory energie ve veřejných budovách

Nová výzva OPŽP zaměřená na úspory energie ve veřejných budovách
4.7.2016

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásily další výzvu zaměřenou na projekty energetických úspor a lepší využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Dotace v celkovém objemu tří miliard korun pomůžou především městům a obcím významně snížit výlohy za energie ve veřejných budovách. Majitelé těchto budov na území celé České republiky mohou o dotaci žádat od 1. září do 20. prosince 2016.

Nová výzva Operačního programu Životní prostředí se zaměřuje na projekty energetických úspor veřejných budov, a to realizací celkových nebo dílčích energeticky úsporných renovací a také zvýšením využití obnovitelných zdrojů energie včetně projektů využívajících takzvané energetické služby se zárukou (EPC).

Konkrétně se finanční podpora zaměří na zateplení obvodového pláště budovy, výměnu a renovaci otvorových výplní, realizaci opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí. Podpořeny budou i projekty nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, projekty na výměnu zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW a projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie.

Další informace včetně kontaktních údajů informací naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí ZDE.