Nová výzva IROP na energetické úspory v bytových domech

Nová výzva IROP na energetické úspory v bytových domech
25.1.2018

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, v těchto dnech vyhlásil novou výzvu Energetické úspory v bytových domech III. Pro žadatele je připraveno celkem 3,5 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu.

Na základě zkušeností s předchozími výzvami byl významně zjednodušen proces přípravy žádosti a následná administrace projektu. Žádosti bude možné podávat od 2. února 2018.

Řídicí orgán IROP se obrací na vlastníky bytových domů s prosbou o vyplnění dotazníku, který byl připraven ve spolupráci ČVUT UCEEB a Ministerstva pro místní rozvoj. Zaměřuje se zejména na majitele bytových domů mimo Prahu, kteří zvažují investice do snížení energetické náročnosti bytových domů.
Cílem dotazníku je:

  • Zmapovat potřeby současného trhu a způsobů financování energeticky efektivních opatření
  • Identifikovat požadované služby související s plánováním a financováním daných opatření
  • Zjistit připravenost použít kombinaci nevratných forem financí (dotací) s návratnými finančními nástroji

Ke zjištěným informacím bude přihlédnuto v rámci přípravy finančního nástroje Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Klikněte zde k vyplnění dotazníku, zabere Vám cca 5 – 10 minut času.


V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Mgr. Terezu McLaughlin Váňovou na e-mailové adrese mclauter@cvut.cz.

Více informací o 78. výzvě IROP naleznete zde.