Nová podpůrná služba Evropské komise pro šíření a využívání výsledků výzkumu - Support Services for Exploitation of Research Results (SSERR)

Nová podpůrná služba Evropské komise pro šíření a využívání výsledků výzkumu - Support Services for Exploitation of Research Results (SSERR)
9.11.2016
Generální ředitelství pro výzkum a inovace (DG-RTD) zahájilo poskytování nové služby technické podpory v šíření vědeckých výsledků pro projekty 7. rámcového programu, tematické priority číslo 5: „Energy“ a programu Horizont 2020, výzvy „Bezpečná, čistá a účinná energie", s cílem maximalizovat jejich přidanou hodnotu a dopad.

Služby jsou k dispozici ukončeným i běžícím projektům s cílem podpořit partnery při analýze rizik, přípravě podnikatelských záměrů nebo pomoci při patentování. SSERR také nabídne semináře ke strategiím šíření výsledků VaV. Jako celek tak pomůže překlenout mezeru mezi výsledkem výzkumu a komerčním produktem, stejně jako mez výzkumníkem a podnikatelem.

Více informací o SSERR naleznete na oficiálních webových stránkách