Nedostatečná legislativa k energetické efektivitě ve členských zemích EU

Nedostatečná legislativa k energetické efektivitě ve členských zemích EU
15.4.2015

Nová studie Koalice pro energetické úspory ukazuje, že členské státy EU mají před sebou ještě dlouhou cestu k implementaci platné legislativní úpravy EU v oblasti energetické efektivity na národní úrovni. Dle analýzy národní akční plány energetických úspor podle platné direktivy EU nejsou dostatečně důvěryhodné. Při srovnání s výsledky loňské studie pouze několik členských států využilo roční pauzy k aktualizaci a zlepšení svých plánů.

Podle nejnovějšího hodnocení se většině členských států nepodaří předložit důvěryhodné plány na dodržování požadavku směrnice alespoň 1,5% ročních energetických úspor u konečného uživatele (článek 7 směrnice o energetické účinnosti). Hodnocení také upozorňuje na odchylky mezi úsporami oznamovanými členskými státy a úsporami použitými z údajů Eurostat a na další přetrvávající nezpůsobilá opatření v plánech členských zemí. Důvěryhodné plány jako jediné země do této doby předložily Dánsko a Irsko. Česká republika patří mezi jedenáct členských zemí, které předložily své akční plány, ale chybí jim aktualizace článku 7 oznámení. Výpočtové kalkulace České republiky (jako např. Finska) mají nadále výrazně nižší výchozí bod a cíle, než je požadováno, a úspory jsou výrazně pod stanoveným minimem. 

Evropské energetické plány a vytvoření Energetické unie se nepodaří realizovat, pokud členské státy radikálně nezmění svůj postoj k provádění právních předpisů v oblasti energetické účinnosti.

Další informace ZDE. Plné znění studie lze najít ZDE