Nearly Zero-Energy Building Strategy 2020 – webová stránka spuštěna

Nearly Zero-Energy Building Strategy 2020 – webová stránka spuštěna
22.9.2014

ZEBRA2020 se zaměřuje na sledování přechodu trhu na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nearly Zero-Energy Buildings - nZEBs). Cílem projektu je rozvinout doporučení a strategie pro stavební průmysl a policy makery a urychlit uvádění nZEBs na trh.

Projekt nyní spustil webové stránky. V roce 2015 budou tyto stránky doplněny o dva nástroje - sledovač k měření  vyspělosti trhu s nZEB a datový nástroj kombinující informace o celkové výstavbě a renovačních aktivitách, datasety, kritéria a aktivity v oblati nZEB.