Nástroj k přilákání soukromých investic

Nástroj k přilákání soukromých investic
6.3.2015

Přilákání soukromých investic do oblasti energetické efektivity má za cíl nový finanční nástroj Evropské komise a Evropské investiční banky, který se objevil koncem ledna v programu "LIFE". Privátní zdroje pro energetickou efektivitu - PF4EE. Očekává se, že na snižování energetické náročnosti zde bude k dispozici nejméně 500 milionů EUR.

Finanční nástroj PF4EE by měl napomoci investicím do projektů, které by za jiných okolností nebyly kvůli příliš vysokému potenciálnímu riziku financovány, a dále urychlit investice vysokého sociálního a environmetálního významu zaměřené na oblast nízkokarbonových technologií a účinné využívání zdrojů. Stejný cíl si klade i druhý ze dvou nových spuštěných finančních nástrojů - Možnosti financování přírodního kapitálu The natural Capital Financing Facility - NCFF. Evropská komise se zavázala poskytnout 80 milionů EUR pro období 2014 - 2017 a předpokládá osminásobný pákový efekt této investice, celkem tedy již uváděných 500 milionů EUR.

Cíl: povzbudit bankovní sektor v zemích EU ke zvýšení úvěrů do energetické efektivity

Nástroje k dosažení daného cíle mohou být typu: 

  • Možnost sdílení rizika: určen ke zmírnění úvěrového rizika, jemuž čelí finanční zprostředkovatelé při poskytování úvěrů fyzickým nebo právnickým osobám ("konečným příjemcům"), realizujícím projekty energetické účinnosti.
  • Úvěr EIB pro energetickou účinnost finančním zprostředkovatelům: půjčka EIB na vlastní riziko EIB, s konkurenční sazbou a dlouhou splatností, určená konečným příjemcům na další zlepšení jejich finančních podmínek.
  • Možnost odborné podpory: nástroj k poskytování případné potřebné odborné podpůrné služby pro finanční zprostředkovatele na rozvoj jejich orientace v investování do energetické účinnosti.

Rozsah "zelených" úvěrů poskytovaných konečným příjemcům se pohybuje v rozmezí 40 tis. až 5 mil. EUR, popř. ve výjimečných případech i výše. Cílovými trhy finančních nástrojů jsou primárně členské země realizující svůj národní akční plán energetické účinnosti (NEEAP) nebo další programy či iniciativy, které jsou v souladu se směrnicemi EU a souvisí s energetickou účinností. Konečným příjemcem mohou být:

  • malé a střední podniky,
  • fyzické osoby (např. majitelé domů, hotelů),
  • orgány místní samosprávy či jiné subjekty veřejného sektoru provádějící malé investice do energetické účinnosti se schopností splatit dosaženými energetickými úsporami předem získané půjčky z příslušných úvěrových programů.

Prioritní budou projektové návrhy směřující do oblastí s největší potřebou investic do energetické účinnosti či nedostatkem v současnosti dostupného financování. Každá země bude mít jednoho řídícího zprostředkovatele a celkem 10 až 15 finančních zprostředkovatelů. Touto cestou se dostanou významné veřejné a soukromé investice do klíčových oblastí energetické nezávislosti a změny klimatu.

Výzva k předkládání návrhů na finančního zprostředkovatele

EIB zveřejnila v lednu výzvu pro finanční instituce k předkládání návrhů na roli finančního zprostředkovatele, s uzávěrkou do 30. 6. 2017 (s možností EIB zkrátit či prodloužit uvedenou lhůtu v případě potřeby).

 Zdroj: ManagEnergy.net, buildup.eu. Výzva k předkládání návrhů ZDE.