Národní strategie renovací budov ČR v Top 10 EU

Národní strategie renovací budov ČR v Top 10 EU
9.3.2016

The JRC (Joint Research Centre) provedlo podrobnou analýzu a posouzení národních strategií renovací budov, které předložily členské státy EU v rámci směrnice o energetické účinnosti. Celkem 74% strategií reaguje na požadavky směrnice uspokojivě a 10 z nich jsou považovány za příkladné, mezi nimi je i Česká republika.

Zpráva poskytuje přehled o národních stavebních fondech EU a hodnotí náročnost plánovaných rekonstrukcí, stejně jako vhodnost politik a opatření k jejich dosažení. Studie také uvádí příklady dobré praxe. Celkový výsledek analýzy byl velmi pozitivní, přesto že se jednalo o první strategické dokumenty předložené členskými státy.

Více informací naleznete zde.