Národní strategie regenerací brownfieldů 2019-2024

Národní strategie regenerací brownfieldů 2019-2024
25.11.2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou CzechInvest, Ministerstvem pro místní rozvoj,
Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí vydalo upravoenou Národní strategii regenerací brownfieldů pro roky 2019-2024.

 Strategie kromě vymezení základních pojmů a zpracování aktuální české i evropské legislativy k tématu nabízí také analýzu současného stavu revitalizace brownfieldů a vizi do roku 2024. K tomu přidává několik cílů a opatření, které jsou rozdělené do tematických oblastí organizace, finanční podpory, územního opatření a vzdělávání, výzkumu a osvěty.

Celý text Národní strategie najdete zde.