Národní informační den programu NMPB

Národní informační den programu NMPB
18.10.2017

Technologické centrum AV ČR pořádá ve středu 22. listopadu 2017 národní informační den k pracovnímu programu Nanotechnologie, pokročilé materiály, biotechnologie, pokročilá výroba a zpracování (NMBP) na roky 2018-2020. 

Hlavním řečníkem bude Peter Dröll, ředitel Directorate Industrial Technologies, DG Research & Innovation Evropské komise. Bude se věnovat nejen poučení z dosavadního průběhu H2020, ale i programu na zbývající léta 2018-2020 a výhledu na další období 9. rámcového programu.

Jeho vystoupení bude doplněno novinkami z pracovních programů NMBP a SME Instrument a prezentacemi úspěšných českých účastníků evropských projektů. Závěr akce bude věnován panelové diskusi s Peterem Dröllem o problémech zapojování zemí EU-13 do rámcových programů a možných způsobech zlepšování jejich účasti v evropském inovativním výzkumu.

Jednacím jazykem akce bude angličtina. Účast na akci je zdarma, je však nutné se registrovat. Registrace je otevřena do 20. listopadu 2017 a bude potvrzena obratem emailem.

Program bude průběžně aktualizován na webu TC.