Národní informační den o grantech ERC

Národní informační den o grantech ERC
17.8.2017

Technologické centrum AV ČR pořádá 4. září 2017 národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC), který se uskuteční v prostorách Akademie věd ČR. 

 

Cílem informačního dne je seznámit potenciální žadatele o granty ERC a vedoucí pracovníky institucí:

  • s filozofií ERC
  • zprostředkovat jim informace o profilu konkurenceschopných žadatelů,
  • o pravidlech účasti,
  • struktuře projektového návrhu a
  • způsobu hodnocení.

Akce je určena jak talentovaným mladým výzkumným pracovníkům, potenciálním žadatelům o granty ERC, tak zástupcům vedení jednotlivých institucí a projektovým manažerům. Seminář proběhne v angličtině, tlumočení nebude zajištěno.

Na akci bude navazovat workshop pro žadatele o Starting/Consolidator granty 2018, který se uskuteční 2. října 2017 v prostorách TC AV ČR. Více informací bude brzy zveřejněno zde.

V současné době jsou otevřené výzvy ERC na Starting Grants (do 17. října) a Synergy Grants (do 14. listopadu). Vyhlášení výzvy na projekty Proof of Concept se očekává v září. Více informací o grantech a harmonogram výzev naleznete zde.