Národní informační den ENERGY a EURATOM

Národní informační den ENERGY a EURATOM
5.9.2017

Technologické centrum AV ČR pořádá 2. listopadu 2017 Národní informační den pro oblast ENERGY a EURATOM programu Horizont 2020, zaměřený na nový pracovní program, jehož zveřejnění se očekává koncem října letošního roku. 

Cílem informačního dne je prezentovat účastníkům nové výzvy v programech 2018-2020 ENERGY a 2020 EURATOM, jakož i doposud dosažené výsledky v rámci programu Horizont 2020 v těchto oblastech.

Akce se bude konat za účasti zástupců Evropské komise v Technologickém centru AV ČR. Přednášky budou v českém i anglickém jazyce a překlad nebude zajištěn.

Účast na semináři je zdarma, je však nutné se registrovat do 31.10. nebo do naplnění kapacity pomocí formuláře.

Předběžný program naleznete v příloze.