NÁRODNÍ INFODEN KE 3. VÝZVĚ PROGRAMU INTERREG CENTRAL EUROPE

NÁRODNÍ INFODEN KE 3. VÝZVĚ PROGRAMU INTERREG CENTRAL EUROPE
13.9.2017

V souvislosti s otevřením další výzvy programu Interreg CENTRAL EUROPE připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, jako Národní koordinátor v České republice, Národní infoden pro veřejnost z řad zájemců z ČR o účast ve 3. výzvě programu.

Výzva je otevřena od 21. 9. 2017 do 25. 1. 2018. V této výzvě je vyčleněno přibližně 60 milionů eur na projekty, které mají podpořit nadnárodní spolupráci v těchto čtyřech oblastech: (1) inovace a rozvoj znalostí, (2) snížení emisí CO2, (3) přírodní a kulturní zdroje a (4) doprava. Novinkou oproti předchozím výzvám je, že v některých oblastech budou předem definovaná témata (naleznete zde). 

Výzva bude jednokolová, balíček pro žadatele 3. výzvy a podrobnější informace pro uchazeče naleznete na stránkách programu Interreg CENTRAL EUROPE od 21. 9. 2017. 

Národní infoden

Seminář ke 3. výzvě programu Interreg CENTRAL EUROPE se bude konat ve čtvrtek 12. 10. 2017 v Praze. Akce se mj. zúčastní tým projektového a finančního manažera ze Společného sekretariátu programu Interreg CENTRAL EUROPE (se sídlem ve Vídni), kteří přiblíží své zkušenosti a tipy na odpovídající podobu zpracování projektových žádostí ve 3. výzvě.

Registrace je otevřená do 5. 10. 2017 do 13:00 zde. Více o akci zde.