Najděte zahraniční partnery pro své mezinárodní projekty v ERA-NET cofundových výzvách

Najděte zahraniční partnery pro své mezinárodní projekty v ERA-NET cofundových výzvách
27.11.2019

Technologická agentura ČR v průběhu listopadu a prosince vyhlásí další ERA-NET cofundové výzvy, ve kterých je podmínkou účasti vytvoření mezinárodního projektového konsorcia. Každá výzva má svůj seznam zapojených zemí, ve kterých můžete hledat partnery pro svoje projekty. 

Doporučujeme tvořit projektové konsorcium napříč všemi zeměmi, ne pouze s okolními státy ze střední Evropy. Níže naleznete odkazy pro snadnější nalezení zahraničních partnerů v daných výzvách:

ERA-MIN 2 Call 2019:

Témata výzvy:

 • Dodávky surovin z průzkumu a těžby (Supply of raw materials from exploration and minin)
 • Design
 • Zpracování, výroba a repasování (Processing, Production and Remanufacturing)
 • Recyklace a opětovné použití produktů s ukončenou životností

Průřezová témata:

 • Nové obchodní modely
 • Zlepšení metod nebo údajů pro posuzování vlivů na životní prostředí
 • Sociální přijetí a důvěra/vnímání surovin ze strany veřejnosti

 

CHIST-ERA IV Call 2019

Témata výzvy:

 • Vysvětlitelná umělá inteligence založená na strojovém učení (Explainable Machine-Learning-based Artificial Intelligence)
 • Nové výpočetní přístupy (Novel Computational Approaches)

 

EuroNanoMed3 Call 2020

 • Regenerativní medicína
 • Diagnostika
 • Systémy pro cílenou aplikaci (Targeted delivery systems)

Přehled všech výzev můžete nalézt zde.