Můžeme sdílet energii na internetu?

Můžeme sdílet energii na internetu?
12.6.2015

V dnešní době má stále více lidí možnost vytvářet, sdílet a prodávat informace. Může vytváření, sdílení a prodávání zafungovat stejně v oblasti energie?

Alex Huang, profesor NC State University, se zabývá vývojem technologií, které převrací spotřebitele energie v její výrobce a distributory.

Koncept profesora přináší kompletní změnu myšlení v oblasti energetiky, kterou umožňuje internet. Vznáší otázky, zda energie může být vyráběna, prodávána, distribuována a vlastněna kýmkoli.

Systém popsaný Alexem Huangem je nazýván "the energy internet" a je označován za energetickou revoluci. Profesor Huang získal pro tento projekt grant ve výši $146 miliónů z United States Department of Energy.

"Energy internet" může vytvořit obchodní příležitosti na poli sdílení zdrojů, které jsou pro nás dnes těžko představitelné.

Více informací zde.