MPO vyhlásilo program EFEKT 2016

MPO vyhlásilo program EFEKT 2016
5.2.2016

Ministr průmyslu a obchodu a vyhlásil Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, tzv. EFEKT, na rok 2016.

Prioritou programu je osvěta a vzdělávání laické i odborné veřejnosti, pomoc statutárním městům a krajům se zaváděním energetického managementu a podpora malých investičních akcí s přímými úsporami energie zejména pro města a obce, ale též pro menší podnikatelské projekty.

Velkou důležitost klade MPO podpoře projektů zavádění energetického managementu a podpoře energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC (Energy Performance Contracting). I nadále EFEKT zůstává jediným dotačním titulem, z něhož je možno čerpat dotace na revitalizaci veřejného osvětlení.

Projekty je možné přihlásit do 28. února 2016. Více informací naleznete na stránkách programu.