Meziregionální setkání projektu FINERPOL ve Velké Británii

Meziregionální setkání projektu FINERPOL ve Velké Británii
14.12.2016

Třetí meziregionální setkání projektu Finanční nástroje pro politiku energetických renovací (FINERPOL) se konalo 2. - 4. listopadu 2016 ve Velké Británii. První den setkání byly diskutovány příklady dobré praxe s místními stakeholdery ve městě Plymouth, následující den proběhla konference v Londýně za účasti zástupců London Green Fund, kteří sdíleli své zkušenosti z fondu, který je vnímán jako úspěšný finanční nástroj pro energetické renovace.

Ze setkání byla vyvozena následující poučení:

  • Zatímco investiční fondy mohou ve větším měřítku fungovat, lokální akce jsou nutné ke zviditelnění projektů, od identifikace vhodných investičních příležitostí, přes sběr dat, k vypracování projektu. Podstatnou roli sehrají místní důvěryhodní zprostředkovatelé (veřejné subjekty / komunitní organizace); jejich podpora umožní rozvoj skupiny projektů za účelem dosažení míry nutné k uvolnění prostředků z fondů.
  • Projekty je zapotřebí rozvíjet na vysoké úrovni, aby byl vytvořen správný rizikový profil pro investice. Vlastníci domů potřebují místní/lokální podporu k dosažení tohoto cíle. Sběr údajů o spotřebě energie a jejich kvalita jsou pro tento úkol nezbytné.
  • Institucionální, právní a provozní omezení vlastníků domů musí být dobře pochopena.
  • Investiční fondy mohou být dostatečně pružné, aby mohly sloužit k financování různých typů projektů v rámci jednoho portfolia (komerční, rezidenční atd.), a nebude tedy nutné se exkluzivně zaměřit na jedno odvětví.
  • Existují příležitosti vybudovat požadovaná množství skupin projektů do jednoho koše investičních návrhů prostřednictvím koordinace aktivit několika regionálních stakeholderů.
  • Modely sdílení přínosů budou potřeba k motivaci některých vlastníků budov, zejména v situaci, kdy z investic do energetické účinnosti mají prospěch pouze nájemníci.
  • Snížení očekávaného přínosu alternativních investic je strategickým rizikem, které musí být vzato v úvahu hned na začátku.

Tiskovou zprávu z akce najdete vlevo.

Co je projekt FINERPOL?

Projekt Finanční nástroje pro politiku energetických renovací (FINERPOL) má za cíl zvýšit počet/míru renovací budov za účelem zvýšení jejich energetické účinnosti tím, že zlepší přístup k financování investic. Projekt podporuje Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund, ERDF) prostřednictvím programu INTERREG Europe.