Manifest Světové rady pro šetrné budovy

Manifest Světové rady pro šetrné budovy
8.7.2019

Evropská část Světové rady pro šetrné budovy (World green building council Europe) zveřejnila manifest Udržitelné prostředí centrem budoucnosti Evropy (A Sustainable Built Environment at the Heart of Europe’s Future), který vyzývá evropské správní orgány, aby uznaly zásadní úlohu, kterou hraje sektor udržitelného stavebnictví při vytváření klimaticky neutrální Evropy.

WorldGBC Europe se skládá z více než 20 zemí a spolupracuje s devíti regionálními partnery a přes 4 500 různorodými členy v sektoru stavebnictví a nemovitostí.

Odstupující Evropská komise prokázala odhodlání řešit klíčové environmentální, hospodářské a společenské otázky podpisem Pařížské dohody, zavázala se k cílům udržitelného rozvoje Organizace spojených národů a do roku 2050 formulovala vizi pro Evropu, která je neutrální z hlediska klimatu.

Při uvedení nové Evropské komise je důležité, aby nastupujícíá komise pokračovala a plnila tyto ambiciózní závazky tím, že jasně uzná úlohu, kterou může odvětví udržitelného stavebnictví hrát při vytváření klimaticky neutrální Evropy.

Vzhledem k tomu, že na budovy připadá 36% všech emisí, 40% energie a 50% těžby surovin v EU, splnění této vize vyžaduje zavedení silných politik, které podporují transformační činnost v tomto odvětví.

Program se zaměřuje na osm prioritních oblastí, včetně emisí CO2, oběhového hospodářství, vody, zdraví, biologické rozmanitosti a dalších.

Manifest je možné přečíst zde. Více informací o WorldGBC zde.