LIFE podporuje finanční nástroje pro energetickou účinnost a zachování přírodního kapitálu

LIFE podporuje finanční nástroje pro energetickou účinnost a zachování přírodního kapitálu
5.2.2015

V souladu s investičním plánem prezidenta Junckera, který se zabývá potenciálem pro optimalizaci využívání veřejných i soukromých zdrojů na evropské a národní úrovni, a to zejména prostřednictví specializovaných finančních nástrojů, byly spuštěny dva nové nástroje financované z programu LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu.

Soukromé financování pro nástroj pro energetickou účinnost (PF4EE) si klade za cíl řešit omezený přístup k přiměřenému a cenově dostupnému financování projektů v oblasti energetické účinnosti tak, aby členské státy EU mohly naplňovat své národní akční plány energetické účinnosti. Evropská komise přislíbila pro období 2014-2017 částku 80 milionů euro. Skupinu příjemců mohou tvořit malé a střední podniky, soukromé osoby, malé obce nebo jiné subjekty veřejného sektoru. Výše půjček, které budou poskytovány konečným příjemcům, se budou pohybovat v rozmezí od 40 tisíc do 5 milionů euro, ve výjimečných případech i výše.

Hlavním cílem NCFF je prokázat, že projekty chránící přírodní kapitál mohou generovat příjmy nebo šetřit náklady

Nástroj financování přírodního kapitálu (NCFF) bude poskytovat úvěry a investice projektům členských států EU, které podporují zachování přírodního kapitálu včetně přizpůsobení se změně klimatu. Způsobilé projekty se budou zabývat platbami za ekosystémové služby, zelenou infrastrukturou, vyrovnáváním biologické rozmanitosti a investicemi do pro-biodiverzitního a adaptačního podnikání. Rozpočet 100 až 125 milionů euro je k dispozici pro období do roku 2017. Konečnými příjemci NCFF mohou být veřejné nebo soukromé subjekty, včetně veřejných orgánů, vlastníci pozemků nebo podniky.

Více informací ZDE.