Level(s): společný jazyk pro udržitelné budovy

Level(s): společný jazyk pro udržitelné budovy
20.6.2017

S cílem zlepšit udržitelnost a posunout poptávku na trhu s lepšími budovami vytvořila Evropská komise v úzké spolupráci se zainteresovanými stranami Level(s), nový společný rámec klíčových indikátorů pro environmentální hodnocení budov.

Každý ukazatel je navržen tak, aby propojil dopad jednotlivých budov na životní prostředí s prioritami pro kruhovou ekonomiku na evropské úrovni. Jedná se o:

  • emise skleníkových plynů v životním cyklu budovy
  • využití zdrojů a uzavřený materiálový cyklus
  • efektivní využití vodních zdrojů
  • zdravé a komfortní vnitřní prostředí
  • přizpůsobení se a odolnost vůči klimatickým změnám
  •  celkové náklady životního cyklu budovy

Level(s) má pomoci růstu trhu s ekologickými budovami a vytvořit tak základ nového „společného jazyka“ pro všechny evropské profesionály v oblasti zelených budov.

Od podzimu 2017 se Level(s) začne testovat. Do testování jsou zvány společnosti, sdružení a veřejné orgány. Evropská komise bude během dvouleté testovací fáze poskytovat technickou podporu.

Více o Level(s) naleznete zde.
V případě zájmu o testování se přihlašte zde.