Kulatý stůl Národního konventu EU o energetické účinnosti

Kulatý stůl Národního konventu EU o energetické účinnosti
30.9.2016

V Lichtenštejnském paláci dnes proběhla diskuze u kulatého stolu Národního konventu EU na téma energetické účinnosti moderovaná Petrem Holubem z Šance pro budovy. Akce se zúčastnil i zástupce Platformy EEB-CZ a připravil shrnutí hlavních bodů programu.

V úvodním slovu poslanec Evropského parlamentu Miroslav Poche poukázal na klíčové oblasti, které by na říjen 2016 naplánované revidované směrnice o energetické účinnosti (EED) a energetické náročnosti budov (EPBD) měly obsahovat. Měl by být vyjádřen princip flexibility, aby stanovené cíle byly závazné, ale výběr nástrojů na plnění daných cílů volnější, v kompetenci členských zemí. Definice veřejných budov by měla být rozšířena na celý veřejný sektor, do souhrnu by se dostaly např. nemocnice a školy. Konečně by energetický požadavek měl být zahrnut ve veřejných zakázkách.

Tomáš Trubačík ze Šance pro budovy představil kontext otázky energetické účinnosti na evropské a národní úrovni, popsal hlavní nástroje na plnění cílů energetické efektivity do roku 2020 a rámec pro snižování spotřeby energie výhledově do roku 2030. Zástupci Ministerstva obchodu a průmyslu Vladimír Sochor a Ministerstva životního prostředí Pavel Zámyslický vyjádřili stanoviska svých institucí k úspěšným aspektům a nedostatkům alternativního schématu zvyšování energetické účinnosti a dosahování českého cíle snížení konečné spotřeby energie do roku 2020. Shodli se, že je nutné nastavit další nedotační nástroje na podporu zvyšování energetické účinnosti; nástroje musí pružně reagovat na technologický a ekonomický vývoj a brát v úvahu i přínosy opatření cílených na změnu chování koncových uživatelů.

Poté následovala diskuze moderovaná Petrem Holubem ze Šance pro budovy. Během ní se k tématu vyjádřili zástupci národních a evropských řídících a poradních institucí, průmyslových a spotřebitelských asociací a komor, odborů, akademii, neziskových společností a think tanků.

Představení dnešního kulatého stolu najdete na stránkách Národního konventu, na Twitteru krátké zprávy ze setkání.

Konvent je již téměř dva roky stálým místem k setkávání představitelů státní správy se zástupci odborné veřejnosti, sociálních partnerů či institucí EU nad důležitými tématy, jež se řeší na evropské úrovni. Cílem projektu je rozproudit diskuzi o směřování ČR v Evropské unii.