Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
29.7.2019

Třetí a zároveň poslední vlna kotlíkových dotací byla vyhlášena v pondělí 15. července zveřejněním programu s názvem Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III. Na zájemce o nové ekologické kotle čeká více než 139 milionů korun. Stejně jako v předchozí výzvě mohou zájemci žádosti podávat elektronicky, přijímat se začnou v pondělí 23. září od 16:00 hodin.

V rámci dotace bude podporována např. výměna starých kotlů první či druhé emisní třídy za kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla. Žadatelé mohou získat finanční podporu v závislosti na druhu pořizovaného zdroje tepla, od 95.000 do 120.000 korun. Na tepelná čerpadla a automatické kotle na biomasu je maximální částkou 120.000 korun, ruční kotle na biomasu jsou podporovány částkou až 100.000 korun. Na koupi plynového kondenzačního kotle dostanou žadatelé maximálně 95.000 korun.

Více informací včetně pořádaných informačních seminářů naleznete zde.