Konference k podpoře snižování energetické náročnosti bytových domů v ČR

Konference k podpoře snižování energetické náročnosti bytových domů v ČR
19.9.2016

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá 7.října 2016 Výroční konferenci k podpoře snižování energetické náročnosti bytových domů v ČR.

Konference bude informovat o možnostech čerpání finančních prostředků z dotačních titulů a státních podpor v programovém období 2014-2020.

Více informací včetně registrace najdete zde.