Konference Financování v oblasti energetické účinnosti v Polsku, České republice, Slovensku a Lotyšsku

Konference Financování v oblasti energetické účinnosti v Polsku, České republice, Slovensku a Lotyšsku
20.10.2017

Evropská komise ve spolupráci s Ministerstvem energetiky Polska, Národním fondem pro ochranu životního prostředí a vodohospodářství a Iniciativou OSN pro životní prostředí pořádá 30. listopadu 2017 ve Varšavě regionální konferenci Financování v oblasti energetické účinnosti v Polsku, České republice, Slovensku a Lotyšsku. 

Cílem této akce je sdílet osvědčené postupy z Polska, České republiky, Slovenska a Litvy, dozvědět se o možnostech financování energetické účinnosti ze soukromých fondů a využití nových finančních nástrojů, a to zejména v oblasti stavebnictví a průmyslu.

Řečníci se ve svých prezentacích zaměří na praktické zkušenosti s rozvojovými a strukturálními investičními programy a po dobu trvání celé akce bude čas také pro diskusi.

Klíčová témata konference:

  • Prezentace energetické politiky EU a diskuse o podpoře EU pro financování investic do projektů energetické udržitelnosti
  • Porovnání vývoje investic v celém regionu
  • Sdílení postupů, jak může být energetická udržitelnost financována prostřednictvím soukromého sektoru
  • Zapojení politiků a ostatních zainteresovaných stran do kvalifikované diskuse o způsobech, jak zlepšit investice do této oblasti
  • Identifikování způsobů, jak překonávat překážky pro investice a možné další postupy budoucí spolupráce

Více o akci a možnost registrace zde.