Konference Energie v rukou měst, Litoměřice 2019

Konference Energie v rukou měst, Litoměřice 2019
4.12.2018

Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM) a Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) ve spolupráci s evropským sdružením měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku Energy Cities a městem Litoměřice pořádají ve dnech 27. a 28. února 2019 IV. mezinárodní konferenci Energie, doprava a inovace (pro) města 21. století.

Odborná konference a workshopy jsou určeny zejména zástupcům měst, obcí, regionů a jejich partnerům, kteří mají zájem o prosazování inovativních postupů v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a udržitelné dopravy na municipální úrovni.

Akce si klade za cíl:

  • přiblížit praktické a ověřené příklady v uvedených tematických oblastech, jak z domova, tak ze zahraničí;
  • diskutovat právní aspekty energetické soběstačnosti a vlastních energetických i vodních zdrojů měst;
  • ukázat přínosy systémového plánování a efektivní realizace energetických a dopravních opatření;
  • informovat o aktuálních možnostech financování projektů úspor energie, využití OZE a udržitelné dopravy z domácích i evropských programů;
  • představit možnosti spolupráce měst a obcí a odborných partnerů se Sdružením energetických manažerů měst a obcí a Národní sítí Zdravých měst ČR

Hlavním prezentujícím je Jan Johansson energetický manažer města Vaxjo (Švédsko), které se pyšní prestižním oceněním European Green Capital 2018.

Pro podrobnější informace kontaktujte za organizátorský tým Jaroslava Klusáka, tel. 773 165 574, klusak@semmo.cz.

Registrace je spuštěna, klikněte na odkaz. 

Podrobnější program konference bude zvěřejněn v dohledné době.