Konference Alternativní zdroje energie 2018

Konference Alternativní zdroje energie 2018
11.1.2018

Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii, Solární asociací a Asociací pro využití tepelných čerpadel pořádá ve dnech 20. až 21. června 2018 konferenci Alternativní zdroje energie 2018 v Kroměříži.

Trend výstavby budov směrem k energeticky skutečně téměř nulovým budovám nastavený ve vizi evropské směrnice o energetické náročnosti budov znamená výrazný krok za hranici pasivních domů, který lze učinit efektivně především využitím zdrojů energie nebo jejich kombinací.

Bude se diskutovat současný stav české legislativy, která zůstala v půli této cesty důrazem pouze na zateplení budovy, zatímco využití obnovitelných zdrojů energie zůstalo stranou. Téměř nulová budova v českém pojetí je dobře zateplená budova s plynovým kondenzačním kotlem. V létě 2016 však Evropská komise ve svém doporučení pro státy EU ukázala, že takové řešení je více než pětkrát horší než původní záměr směrnice. Můžeme tedy očekávat, že i v českém prostředí začnou obnovitelné zdroje energie hrát v budovách větší úlohu.

Konference, podobně jako v předchozích ročnících, přinese nové poznatky z výzkumu a vývoje OZE, ukázky z monitorovaných realizací, ve kterých se daří významně snížit energetickou spotřebu konvenčních paliv a možnosti ekonomicky funkčních řešení pro širší rozvoj ve výstavbě. 

Více podrobností o programu, registraci nebo Call for Papers (uzávěrka je 25. února 2018) najdete na stránkách akce: www.azecr.cz