Komise zveřejnila výsledky veřejné konzultace o směrnici energetické účinnosti

Komise zveřejnila výsledky veřejné konzultace o směrnici energetické účinnosti
31.3.2016

Generální ředitelství pro energetiku Evropské komise (DG ENER) zveřejnilo výsledky veřejné konzultace ke směrnici 2012/27 / EU o energetické účinnosti (EED). Konzultace  byla zahájena dne 4. listopadu 2015 a skončila dne 26. ledna 2016. Cílem bylo shromáždit názory stakeholderů na revizi EED. Vyhodnocení této směrnice bude přijato během 3. čtvrtletí roku 2016.

 

Další informace o konzultaci nebo dokument ke stažení najdete na webové stránce Evropské komise.