Komise požaduje, aby Estonsko a Slovinsko plně implementovaly směrnici o energetické účinnosti

Komise požaduje, aby Estonsko a Slovinsko plně implementovaly směrnici o energetické účinnosti
1.10.2015

Dne 24. září 2015 zaslala Evropská komise odůvodněné stanovisko vládám Estonska a Slovinska s žádostí, aby ve své legislativě plně implementovali směrnici o energetické účinnosti (Směrnice 2012/27/EU, EED). Směrnice měla být na celém území EU v platnosti na národních úrovních nejpozději od 5. června 2014.

Tyto členské státy mají nyní dva měsíce na to své povinnosti splnit. V případě, že se tak nestane, má Komise právo předložit případ Soudnímu dvoru Evropské unie a na země uvalit finanční sankce.

Implementace směrnice o energetické účinnosti

Směrnici o energetické účinnosti evropské instituce dojednaly v roce 2012. Má zajistit, aby členské země splnily jeden z klimaticko-energetických cílů pro rok 2020. Už v roce 2011 se totiž ukázalo, že 20% cíl v oblasti energetické účinnosti (jediný nezávazný z trojice cílů pro rok 2020) se zatím nedaří plnit, což platí nadále. Pokud by však členské státy plně implementovaly existující legislativu, včetně EED, podle Evropské komise by cíl pohodlně splnily a žádné další předpisy by údajně nebylo potřeba přijímat.

Pro další informace prosím navštivte příslušnou webovou stránku Evropské komise ZDE.