JRC vydalo zprávu o emisích oxidu uhličitého v EU

JRC vydalo zprávu o emisích oxidu uhličitého v EU
3.12.2015

Společné výzkumné středisko Evropské komise JRC a Nizozemská agentura pro hodnocení životního prostředí PBL vydali zprávu o CO2 emisích. Zpráva obsahuje výsledky hodnocení trendu globálních CO2 emisí a změny v ročních emisích CO2 od roku 2013 do roku 2014. Hodnocení se zaměřuje nejen na spalování fosilních paliv, ale také další relevantní zdroje emise CO2, včetně odpadových plynů, výroby cementu a jiné.

Podle detailních analýz se nárůst emisí oxidu uhličitého v roce 2014 téměř zastavil. Celkové emise vyprodukované spalováním fosilních paliv a průmyslovou činností totiž činily 35,7 miliard tun CO2, což je oproti roku 2013 zvýšení o pouhé půl procento. Světová ekonomika zatím ve stejném období vzrostla o celá 3 procenta, což navíc ukazuje úspěšné přerušení vazby mezi růstem celosvětových emisí CO2 a ekonomikou. Omezení poptávky po fosilních palivech určených k vytápění navíc pomohly mírné zimy posledních let, a to zejména v Evropě. Ta spolu s Čínou (29,6 %), Spojenými státy (15,0 %)a Indií (6,5 %) patří mezi čtyři největší světové emitory (EU28 - 9,6 %). Z nich ale pouze Indie ukazuje výraznější nárůst (7,8% v roce 2014 oproti roku 2013). Čína a USA vykazují jen minimální nárůst, Evropská unie dosáhla dokonce výrazného snížení, a to o 5,4 %.
 
Kompletní zpráva Společného výzkumného střediska Evropské komise je k dispozici ZDE.