Je otevřena 22. výzva sítě Cornet pro projekty mezinárodního kolektivního výzkumu

Je otevřena 22. výzva sítě Cornet pro projekty mezinárodního kolektivního výzkumu
11.8.2016

Výzva sítě národních programů výzkumu a vývoje koordinovaná Spolkovým Ministerstvem hospodářství a technologií – Cornet - je určena pro sdružení malých a středních podniků. Podporovány jsou partnerské projekty z minimálně dvou participujících zemí zaměřené na kolektivní výzkum vycházející ze společných potřeb malých a středních podniků.

Příjem žádostí je otevřen pro partnerské projekty z následujících zemí: Rakousko, Německo, Česká republika, Belgie, Polsko, a jejich příjem bude uzavřen 28. září 2016 ve 12:00.

Podání společného projektu do sítě Cornet se zahraničním partnerem je podmínkou pro možnost financování projektu z příslušných programů národních/regionálních poskytovatelů dotace. Partnerem projektu za Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Financování projektu s českými účastníky (klastry) je podmíněno podáním projektu do výzvy programu Spolupráce – klastry – kolektivní výzkum Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, která má být vyhlášena v září 2016.

Více informací naleznete na stránkách sítě Cornet ZDE.