Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů?

Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů?
6.12.2019

Některé z vás možná bude zajímat, jak se stát osobou oprávněnou k instalaci zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo pokyny pro získání oprávnění k instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel.

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE). Podle § 7 odst. (4) písm. b) tohoto zákona může instalovat kamna a kotle na biomasu, fotovoltaické a fototermické systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla pouze oprávněná osoba.

Pro potřeby zákona byly v NSK vytvořeny následující profesní kvalifikace:

  • Instalatér solárních termických soustav 
  • Elektromontér fotovoltaických systémů 
  • Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů 
  • Kamnář montér kamen na biomasu 
  • Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem
  • Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem
  • Topenář — montér kotlů na biomasu 

Podrobnější informace naleznete na stránkách MPO zde.