Investiční plán pro Evropu: energetická unie se stává realitou

Investiční plán pro Evropu: energetická unie se stává realitou
27.6.2016

Osmnáct měsíců poté, co předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker zahájil Investiční plán pro Evropu, a rok po zahájení Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), Komise rekapituluje dosavadní úspěchy těchto programů. V červnu tak vydala věcný přehled jejich dosavadních výsledků, ze kterého vyplývá, že tato opatření se stala hlavní hnací silou vedoucí k úspěšnému vybudování evropské energetické unie.

Přehled uvádí, že od spuštění Investičního plánu pro Evropu bylo financováno celkem 24 projektů v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí, do odvětví energetiky tak putovalo celkem 29 % dostupných prostředků. Tyto a další plánované projekty mají zajistit, aby do roku 2030 pocházela minimálně polovina vyrobené elektřiny v celé EU z obnovitelných zdrojů. V příštích letech jsou plánovány další investice do udržitelných a nízkouhlíkových energetických projektů až ve výši 16,9 miliard eur.

Více informací najdete na stránkách projektu BUILD UP.

Junckerův investiční plán pro Evropu

EFSI je hlavním nástrojem mobilizace nejméně 315 miliard euro dodatečných investic do reálné ekonomiky v průběhu let 2015 - 2018. Je používán k financování projektů s vyšší mírou rizika, čímž se maximalizuje dopad veřejných výdajů a uvolňují soukromé investice. Fond je zřízen v rámci Evropské investiční banky, strategického partnera Komise. Zapojit se mohou členské státy, jejich vnitrostátní podpůrné banky a veřejné agentury i soukromé subjekty a země mimo EU či subjekty z těchto zemí.