Inovace pro malé a střední podniky

Inovace pro malé a střední podniky
29.10.2018

 Dne 18. října 2018 byly otevřeny dvě nové evropské výzvy pro malé a střední podniky.

První výzva INNOSUP-02-2019-2020 European SME Innovation Associate – pilot má za cíl zlepšit přístup malých a středních podniků k nejnovějším vědeckým poznatkům a dovednostem, které zvýší jejich kapacitu inovovat. Výzva umožňuje MSP najmout na období jednoho roku zkušeného zahraničního výzkumníka na úrovni min. Ph.D., jehož expertiza, potřebná pro rozvoj inovačního záměru firmy, není dostupná na národním trhu. European SME Innovation Associate doplňuje portfolio aktivit Marie Sklodowska-Curie.Výzva plánuje 2 uzávěrky, z nichž první proběhne 17. ledna 2019. Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Druhá výzva pod názvem INNOSUP-04-2019 Workplace innovation uptake by SMEs je určena k podpoře zavádění netechnologických inovací do malých a středních podniků. Tyto inovace v oblastech jako vnitřní struktura podniku, řízení lidských zdrojů, rozhodovací procesy, strategické plánovaní, vztahy s klienty apod., mají MSP pomoci zlepšit schopnost přizpůsobit se vývoji podmínek na trhu, zvýšit jejich stabilitu, produktivitu a celkově konkurencechopnost. Výzva je zaměřena na národní a regionální inovační agentury s cílem vytvořit a testovat pilotní schémata pro zavádění inovací na pracovištích v malých a středních podnicích. Uzávěrka je plánována na 17. ledna 2019. Podrobnosti naleznete na tomto odkazu.