INNOWWIDE - soutěž o granty pro startupy, malé a střední podniky

INNOWWIDE - soutěž o granty pro startupy, malé a střední podniky
11.3.2020

Cílem projektů může být uvedení nových inovativních produktů na nové trhy nebo ověření technických, komerčních, právních nebo socio-ekonomických parametrů inovativních nápadů pro tržní uplatnění. Podmínkou přihlášky je spolupráce s mimoevropským strategickým partnerem.

Pokud jste inovativním malým nebo středním podnikem či startupem, se zájmem o rozvoj kombinace nového produktu a nového trhu, je tato výzva právě pro Vás. Innowide definuje tzv. VAP projekt jako ucelený a vyvážený celek předběžných technických, tržních, právních a socio-ekonomických hodnocení, jejichž cílem je dokumentovat udržitelnost či potenciál inovativního řešení v mezinárodním prostředí nebo v objevujících se hodnotových řetězcích.

Innowwide zdůrazňuje charakter výzvy jako prvotní podpory spolupráce. Realizace se tak předpokládá ještě před začátkem práce na samotném společném produktu. VAP projekt je tak vhodným předstupňem případných přihlášek komplexních návrhů např. do programu DELTA Technologické agentury ČR.

Cílem výzvy je podpořit spolupráci (smluvní) evropských subjektů s mimoevropskými partnery ze zemí tří kategorií. Jednak jde o rozvojové ekonomiky, dále o rostoucí velké hráče (Rusko, Čína, Brazílie, Indie, Mexiko) a rozvinuté země. Celková alokace 4.2 mil. EUR bude rovnoměrně rozdělena mezi tyto 3 skupiny zemí.

Hodnocení návrhů je dvoustupňové, založené na expertním posouzení. V prvním kole je zpracován posudek, přičemž nejlépe hodnocené návrhy postupují do panelové revize, kde dvoučlenné hodnotitelské týmy určí konečné pořadí návrhů. Jasno by mělo být v červnu 2020.

Výzva k podávání běží do 31. března 2020 v tzv. Viability Assessment Projects, která financuje až 70 % uznatelných nákladů projektů, jejichž minimální rozpočet je 86 000 EUR.

Více informací naleznete na portálu vedavyzkum.cz a na webu konsorcia Innowide. Přihlášky je možné podávat zde.