Informační den k programu PPP Energy-efficient Buildings

Informační den k programu PPP Energy-efficient Buildings
9.10.2015

Ve středu, 7. října 2015, se v prostorách Technologického centra AV ČR konal národní informační den k programu PPP Energy-efficient Buildings – tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru v energeticky efektivní výstavbě v rámcovém programu Horizont 2020. Akci pořádalo Technologické centrum ve spolupráci s Platformou EEB-CZ.

Cílem semináře bylo seznámit účastníky se systémem partnerství veřejného a soukromého sektoru, upozornit je na blížící se nové výzvy a informovat je o výzkumu a aktivitách v dané oblasti v České republice.

Hlavním řečníkem byl Stefano Carosio, jeden z předsedů představenstva evropské Asociace Energeticky efektivní budovy (E2BA) a obchodní manažer italské společnosti D'Appolonia. Účastníkům semináře představil hlavní charakteristiky fungování programu partnerství veřejného a soukromého sektoru, společné i rozdílné rysy oproti klasickým výzvám programu Horizont 2020, i specifika spojená se zaměřením na energeticky efektivní výstavbu a jeho důležitost vzhledem k tomu, že stavebnictví je největší evropskou samostatnou průmyslovou aktivitou a největším evropským zaměstnavatelem. Krátce představil i platformu E2BA, která v partnerství PPP EeB zastupuje soukromý sektor.

Mezi dalšími řečníky byl profesor Stavební fakulty ČVUT v Praze, pan Zdeněk Bittnar, který je zároveň hlavním řešitelem projektu Univerzitní centrum energeticky efektivních budov a který v rámci přednášky představil výzkum a aktivity ČVUT v oblasti EEB.

Petr Pracna z Technologického centra AV ČR, expert a národní kontakt pro evropské výzkumné programy v oblasti nanotechnologií, seznámil účastníky s novým pracovním programem pro partnerství EeB 2016-2017 a shrnul dosavadní účast českých subjektů v letech předešlých.

Za Platformu EEB-CZ vystoupila hlavní řešitelka projektu, Karolína Řípová, která ve své prezentaci věcně charakterizovala problematiku úspěšné účasti v projektech EU. Zaměřila se především na nejčastěji se vyskytující nedostatky návrhů projektů předkládaným v programu Horizont 2020 a posluchačům doporučila způsoby jejich odstranění.

V odpolední části infomačního dne se uskutečnila krátká vystoupení představitelů několika firem věnovaná problematice nízkoenergetických budov a jejich zkušenostem s projekty PPP EeB. Mezi zástupci firem byli Jiří Pohloudek z RD Rýmařov, Ondřej Holub z Honeywell ACS Global Laboratory, Pavel Šefl z Advanced Materials JTJ, Václav Smítka z AMIRES, Petra Novotná z FENIX TNT a Otto Villatoro z STÚ-K.

Prezentace všech přednášejících si můžete stáhnout ZDE.