Informační den COST

Informační den COST
21.12.2017

Informační den COST se zaměřením na roli COST v evropském výzkumném prostoru a jeho vazby na ostatní evropské programy proběhne 16. února 2018. 

Zároveň proběhnou prezentace přímých účastníků akcí a zazní informace o účasti českých vědců v jednotlivých aktivitách COST, podmínkách vstupu do akcí a informace o národním programu INTER-COST.

Předběžný program akce bude zveřejněn v průběhu ledna 2018.

Pořadateli tohoto informačního dne jsou MŠMT,Technologické centrum AVČR a COST Association. Akce se bude konat v Technologickém centru AVČR.

Registrovat se na akci je možné zde.