ICP Europe vydal první celoevropský soubor renovačních standardů

ICP Europe vydal první celoevropský soubor renovačních standardů
22.6.2016

Investor Confidence Project Europe (ICP Europe, „Evropský projekt důvěry investorů“), jehož cílem je urychlení investic do energetické účinnosti standardizací procesu projektové přípravy a související dokumentace, oznámil dokončení prvního sběru osvědčených postupů a standardů používaných při energetických renovacích budov, které jsou relevantní v celé Evropě.

Výsledný dokument „Annex A ICP: Index of National Resources“ je nyní k dispozici pro použití v rámci jakéhokoliv projektu energetických renovací v 28 zemích Evropské unie, Moldávii, Norsku a Švýcarsku. Důvodem ICP pro téměř roční zkoumání evropských standardů bylo to, že tak dosud zřejmě ještě nikdo neučinil. Ještě před zahájením projektu kontaktovalo ICP řadu vládních a průmyslových skupin s dotazem ohledně potenciální užitečnosti tohoto dokumentu - s jednoznačně pozitivním výsledkem.

Stejně jako všechny dokumenty ICP Europe, „Annex A“ má být dokumentem s otevřeným zdrojem, který bude rozvíjen a zlepšován tak, jak bude průběžně aplikován při renovacích budov.

Pro více informací navštivte webové stránky BUILD UP.