Grantová agentura ČR vyhlásila projektovou výzvu k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Grantová agentura ČR vyhlásila projektovou výzvu k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu
18.12.2017

Grantová agentura ČR (GAČR) ve spolupráci s rakouskou agenturou pro vědu Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) zveřejnila výzvu k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu. 

Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu a vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena.

Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency (LA) principu a musí být maximálně tříleté.

Počátek lhůty pro podávání návrhů je 14.12.2017, konec lhůty pro podávání návrhů projektů je 16.3.2018.

Více informací k projektové výzvě naleznete na webové stránce GA ČR