GAČR vyhlašuje nový program pro excelentní základní výzkum

GAČR vyhlašuje nový program pro excelentní základní výzkum
20.12.2017

Grantová agentura ČR (GAČR) přišla s novou skupinou grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO. V průběhu roku 2018 dojde k vyhlášení první veřejné soutěže. 

Cílem grantových projektů EXPRO je zvýšit kvalitu a konkurenceschopnost české vědy prostřednictvím podpory výzkumných týmů vedených špičkovou mezinárodně uznávanou vědeckou osobností nebo mladým vědeckým pracovníkem s přesvědčivým potenciálem pro excelenci.

Cílená podpora „high risk – high gain“ projektů, zmiňme například projekty Evropské výzkumné rady (ERC), v ČR dosud chyběla, což mělo za následek naši velmi nízkou úspěšnost v získávání projektů ERC.

GAČR předpokládá vyhlášení první veřejné soutěže v průběhu druhého čtvrtletí roku 2018, se zahájením řešení projektů v roce 2019. Doba trvání projektu bude 5 let.

Předpokládaná výše dotace na jeden projekt bude podstatně vyšší než v případě standardních projektů; předpokládá se do 10 mil. Kč/rok.

Podmínkou pro úspěšné splnění projektu EXPRO bude závazek řešitele nebo některého z členů jeho týmu, že nejpozději do šesti let od začátku řešení projektu podá návrh na projekt ERC.

Základní parametry projektů EXPRO naleznete zde.