Finance na snížení energetické náročnosti veřejných budov

Finance na snížení energetické náročnosti veřejných budov
19.3.2018

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo novou výzvu č.100 na snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výzva nabízí možnost zafinancovat celkové nebo dílčí renovace veřejných budov nebo samostatnou výměnu zdroje tepla. Výše podpory je odstupňována 35 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. Bonifikace pro žadatele (5 %) v případě realizace projektů metodou EPC.

Způsobilými žadateli jsou vlastníci veřejných budov, s výjimkou bytových a rodinných domů. Výzva platí na území celé ČR, mohou tedy žádat i městské části hl. m. Prahy.

Žádosti budou vyhodnocovány průběžně do vyčerpání alokace, výzva bude otevřena do ledna 2019.