Evropský projekt SEAF pomáhá malým a středním podnikům k finančním prostředkům pro projekty v oblasti energetické účinnosti

Evropský projekt SEAF pomáhá malým a středním podnikům k finančním prostředkům pro projekty v oblasti energetické účinnosti
26.2.2016

Joule Assets Europe pořádal 3. - 4. února kick-off meeting nového projektu Sustainable Energy Asset Evaluation and Optimisation Framework (SEAF) Tool, nástroj, který zlepší přístup k financování energeticky úsporných projektů, podněcuje tvorbu pracovních míst a růst malých a středních podniků (SME).
pomáhá malým a středním podnikům přístup k finančním prostředkům pro projekty v oblasti energetické účinnosti

Projekt je financován Evropskou komisí (1,7 milionů EUR z Fondu Horizont 2020 pro výzkum a inovace) a jeho cílem je umožnit malým a středním podnikům, které poskytují služby energetické účinnosti a další služby spojené se spotřebou energie, zíkat financování projektů.
To bude prováděno prostřednictvím efektivní softwarové platformy, která umožňuje nezávislé hodnocení projektu, pojištění a standardizaci designu.

Další informace naleznete zde.