Evropský inovační a technologický institut založil dvě nová znalostní a inovační společenství

Evropský inovační a technologický institut založil dvě nová znalostní a inovační společenství
2.9.2015

V programu Horizont 2020 je naplánováno založení pěti nových znalostních a inovačních společenství (KICs) – dva z nich již vzešly z výzvy Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) vyhlášené počátkem r. 2014, jejíž výsledky byly zveřejněny 9. prosince 2014: jedná se o KIC v oblasti zdraví (EIT Health) a KIC v oblasti surovin (EIT Raw Materials) a získala je konsorcia InnoLife a RawMatTERS.

EIT funguje prostřednictvím znalostních a inovačních společenství (Knowledge and Innovation Communities, KICs), která pokrývají všechny strany znalostního trojúhelníku, tj. vysokoškolské vzdělávání, výzkum a obchod/podnikání. prvním třem KICs fungujícím již od r. 2010 patří KIC v oblasti změny klimatu (Climate-KIC) s hlavním sídlem v Londýně, dále KIC v oblasti informačních technologií (ICT Labs) sídlící v Bruselu a KIC v oblasti udržitelné energetiky (KIC InnoEnergy) se sídlem v nizozemském Eindhovenu. Mezi zakládajícími partnery těchto tří KICs nebyl bohužel žádný subjekt z České republiky.

EIT Zdraví

Hlavním cílem EIT Health je přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti relevantního evropského průmyslu a zlepšit kvalitu života evropských občanů a udržitelnost systémů zdravotní péče. Ke konkrétním cílům pak do r. 2018 patří: dosáhnout počtu 80 nových výrobků či služeb ročně, založit 70 start-upů ročně a zapojit na milión studentů ročně do vzdělávacích aktivit.

EIT Suroviny

Hlavním posláním tohoto KIC je podpořit konkurenceschopnost, růst a atraktivitu evropského sektoru surovin prostřednictvím radikálních inovací a podnikavosti a integrovat obory, diverzitu a komplementaritu napříč znalostním trojúhelníkem i celým hodnotovým řetězcem. K e specifickým cílům pak do r. 2018 patří: podpořit a vyvinout přes 40 inkubačních nápadů, založit 16 start-upů a dosáhnout počtu 1 tis. Absolventů magisterského a doktorského studia se známkou EIT. Do r. 2022 pak KIC plánuje komercializovat na 70 patentů.

Další informace naleznete na stránkách Technologického centra AV ČR ZDE.