Evropský etický kodex pro Energy Performance Contracting

Evropský etický kodex pro Energy Performance Contracting
18.9.2014

Kodex, který má zaručit větši transparentnost trhu  v oblasti energy performance contracting, publikoval projekt Transparense podporovaný Evropskou komisí, iniciativou Intelligent Energy Europe (IEE).

 

 

„Etický kodex pro EPC“ definuje sadu hodnot a zásad, které jsou považovány za zásadní pro úspěšnou,
profesionální a transparentní realizaci projektů energetických služeb se zaručeným výsledkem (dále jen „projekt EPC“) v evropských zemích.

Kodex

  • Určuje zásady chování zejména na straně poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem (dále jen „poskytovatel EPC“).
  • Zároveň je Etický kodex pro EPC kvalitativním ukazatelem pro klienty – co by měli očekávat a vyžadovat od poskytovatelů EPC a jaké zásady by sami měli dodržovat, aby mohli dosáhnout
    očekávaných úspor energie a s tím spojených výhod.

Etický kodex pro EPC představuje dobrovolný závazek a není právně závazný. Jeho hlavním
cílem je představit EPC jako spolehlivý obchodní model zahrnující poskytování energetických
služeb.  

Podle Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (Směrnice EED) se smlouvou o energetických službách rozumí „smluvní ujednání mezi příjemcem a poskytovatelem o opatření ke zvýšení energetické účinnosti, ověřované a kontrolované během celého trvání smlouvy, kdy jsou investice (dílo, dodávka nebo služba) do tohoto opaření placeny ve vztahu ke smluvně  stanovené míře zvýšení energetické účinnosti nebo k jinému dohodnutému kritériu energetické náročnosti, například finančním úsporám.“ Projekty EPC mohou také zahrnovat dodatečné služby související s energeticky efektivní dodávkou energie. 

Kodex ke stažení vlevo.

Dokumenty ke stažení

  • evropsky-eticky-kodex