Evropská platforma energetické účinnosti E3P spuštěna

Evropská platforma energetické účinnosti E3P spuštěna
6.4.2016

Společné výzkumné středisko (JRC) Evropské komise spustilo 5.dubna 2016 svou Evropskou platformu energetické účinnosti - E3P. Cílem platformy je umožnit výměnu znalostí a informací o energetické účinnosti a podporovat spolupráci mezi příslušnými zúčastněnými stranami.

Platforma si klade za cíl zajistit provádění potřebných regulačních a finančních aktivit s cílem řešit výzvy, kterým čelí ekonomiky, pokud jde o pracovní místa, růst, spravedlnost a demokratické změny. Údaje je nutno sbírat, uspořádat, analyzovat a distribuovat do centrálního systému ve všech souvisejících oblastech energetické účinnosti. Členové odborné komunity shromážděné údaje a informací zkonsolidují a ověří.

E3P se zaměřuje na šest tematických oblastí: výrobky, budovy, města a městskéh oblasti, průmysl, výrobu energie a distribuční sítě, dopravu a mobilitu. Tematické okruhy jsou řešeny ze čtyř perspektiv: politické, ekonomické, technologické a společenské.

Více informací naleznete na stránkách platformy