Evropská komise zveřejnila ex-post hodnocení 7. rámcového programu

Evropská komise zveřejnila ex-post hodnocení 7. rámcového programu
27.11.2015

Evropská komise zveřejnila zprávu ex-post hodnocení 7. rámcového programu (2007 – 2013), ve své době jednoho z největších programů podpory vědy a výzkumu na světě. Zprávu vypracovala expertní skupina na základě sesbíraných kvantitativních dat, více jak 120 hodnotících studií, konzultací s více než 50 experty z členských států, Evropské komise, NCP a jiných organizací a veřejné konzultace, které proběhla na jaře 2015.

Zpráva klade důraz na identifikaci dopadů 7. rámcového programu na vědeckou excelenci, ekonomický růst, tvorbu pracovních míst a zvýšení konkurenceschopnosti Evropy. Mimo jiné zpráva obsahuje například srovnání finančních alokací jednotlivých subprogramů 6. a 7. rámcového programu a programu Horizont 2020. V závěru expertní skupina představila několik doporučení pro posílení pozice Evropy jako lídra v produkci nového poznání a inovací.

Kompletní hodnotící zprávu naleznete ke stažení ZDE.