Evropská komise posílí kruhovou ekonomiku mezi malými a středními podniky

Evropská komise posílí kruhovou ekonomiku mezi malými a středními podniky
25.8.2017

Evropská komise vyzývá organizace pro podporu malého a středního podnikání, poskytovatele ekologických řešení a regionální orgány v Evropské unii k účasti v pilotním projektu, jehož cílem je podpořit jejich aktivity v oblasti efektivnosti zdrojů, ekologických inovací a oběhového hospodářství.  

Evropská komise má za cíl přenést prostředky (např. znalosti, sítě a nástroje) prostřednictvím správné podpůrné infrastruktury, organizací a sdružení do malých a středních podniků, aby tyto podniky mohly začít využívat výhod kruhové ekonomiky zahrnující snižování nákladů, zvyšování příjmů a lepší environmentální výkonnost.

Projekt je určen:

  • Organizacím na podporu malých a středních podniků, které by chtěly absolvovat školení v oblasti kruhové ekonomiky. Více zde
  • Poskytovatelům ekologických řešení (společnosti nabízející udržitelné produkty a/nebo služby), které by chtěli rozšířit. Více zde
  • Regionálním orgánům, které by chtěly získat politické poradenství, jak podpořit malé a střední podniky při přijímání ekologických řešení. Více zde

Evropská komise v rámci tohoto projektu nabízí školení, podporu a politické poradenství od společností KPMG, Ecofys, CSR Netherlands and Circle Economy.

Uzávěrka pro podání žádostí je 18. září 2017. Evropská komise poté vybere nejvhodnější žadatele.
 

 


.