Evropská komise hledá experty do Horizon Europa

Evropská komise hledá experty do Horizon Europa
20.5.2019

Evropská komise otevřela dne 13.5.2019 výzvu pro výběr expertů do pěti tzv. Mission boards (viz níže) programu Horizont Evropa. Patnáct expertů pro každou skupinu z průmyslové i výzkumné sféry, politiky, koncových uživatelů apod. by mělo napomoci vytvořit náplň a koncept vlastních misí programu.

- MISSION BOARD FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE INCLUDING SOCIETAL TRANSFORMATION (Adaptace na klimatickou změnu včetní transformace společnosti)
- MISSION BOARD FOR CANCER (Rakovina)
- MISSION BOARD FOR HEALTHY OCEANS, SEAS, COASTAL AND INLAND WATERS (Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody)
- MISSION BOARD FOR CLIMATE-NEUTRAL AND SMART CITIES (Klimaticky neutrální a chytrá města)
- MISSION BOARD FOR SOIL HEALTH AND FOOD (Zdraví půdy a potravin)

Výzva bude otevřena do 11. června 2019.

Znění výzvy naleznete zde.

Další informace jsou k dispozici zde.

(převzato z www.tc.cz)