EU hledá experty pro hodnocení projektů

EU hledá experty pro hodnocení projektů
18.2.2019

 Evropská komise hledá odborníky na hodnocení žádostí financovaných z programu Horizont 2020 a z programu Výkonné agentury pro výzkum (Research Executive Agency, REA).

Hodnotitelé a hodnotitelky by měli být odborníky v různých oblastech vědy, ideálně mít zkušenosti se soukromým sektorem a inovačními politikami. Komise by ráda rozšířila počet hodnotitelů ze zemí střední a východní Evropy.

Informace o náplni práce hodnotitelů najdete na stránkách LinkedIn nebo YouTube.

Zájemci se mohou přihlásit na tomto odkazu.