ERC Advanced Grants 2017

ERC Advanced Grants 2017
22.5.2017

Dne 16. května 2017 byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí o Advanced Grants Evropské výzkumné rady (ERC). Významní odborníci ve svém oboru v ní mohou získat až 2,5 mil. EUR na dobu pěti let. Uzávěrka pro podávání žádostí je 31. 8. 2017.

ERC Advanced Grants se zaměřují na podporu mezinárodně uznávaných odborníků, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili. Jedná se o výjimečné vedoucí osobnosti, které v posledních 10 letech před uveřejněním výzvy prokazatelně ovlivnily daný obor dosažením přelomových, vysoce originálních výsledků. Výše finanční podpory může činit až 2,5 mil. EUR na dobu pěti let. Celkem je na tuto výzvu vyčleněno 567 milionů EUR.

Informace pro žadatele a další podrobnosti naleznete na webu Evropské komise.

V loňské výzvě uspělo celkem 231 příjemců, kteří si mezi sebou rozdělí 540 milionů EUR. Nejvíce příjemců bylo z Německa (45) a Velké Británie (41). Z českých výzkumných institucí bohužel neuspěl nikdo. Podrobnosti o výsledcích za rok 2016 zde.