Energetická účinnost vytváří téměř milion pracovních míst v EU

Energetická účinnost vytváří téměř milion pracovních míst v EU
5.1.2016

Nová studie, Zhodnocení zaměstnanosti a sociálního dopadu energetické účinnosti (Assessing the employment and social impact of energy efficiency), která byla publikována v prosinci 2015, ukazuje, že v roce 2010 bylo přibližně 900 000 lidí zaměstnáno na pozicích týkající se dodávek energeticky účinných výrobků a služeb.

Podle studie jsou největšími zaměstnavateli v oblasti energetické účinnosti sektory, které produkují investiční statky nebo jsou součástí dodavatelského řetězce investičních statků. To zahrnuje zejména pracovní místa ve výrobě strojů a zařízení, které umožňují výrobu energeticky účinných výrobků. Studie také zjistila, že více pracovních míst by mohlo být vytvořeno ve výrobě a instalaci energeticky úsporných výrobků vzhledem k náročnosti typu práce. Příležitosti pro nová pracovní místa jsou největší v budovách a odvětví dopravy.

V stavebnictví se očekává, že bude hlavním zdrojem pracovních míst souvisejících s energetickou účinností jak pro nízko, tak pro vysoce kvalifikované pracovní síly. Vzroste poptávka po nových dovednostech pro manipulaci s novými materiály a technologiemi, udržitelné stavební procesy, plánování, řízení, nebo výpočet uhlíkové stopy. Nicméně vzhledem k vysokému počtu samostatně výdělečných osob v tomto odvětví, bude obtížné odborně vyškolit dostatek lidí a případný nedostatek kvalifikované pracovní síly může opozdit zavádění energeticky úsporných opatření.

Více informací na stránkách Evropské komise.